售18万起/私家用户可买 威马E.5正式上市

售18万起/私家用户可买 威马E.5正式上市

4月15日,威马E.5正式上市 ,新车共推出两款车型,售价18.01-19.01万元不等。威马还宣布了针对于这款车型的“购车四重礼” 。

对于于威马E.5各人最认识应该是它的网约车身份,而这次上市的车型为面向私家用户专为出行市场推出的版本已经于去年9月上市。威马E.5总体设计走简约气势派头 ,狭长中网带有可发光LOGO。

搭载了18英寸5辐双色轮毂,车身长宽高尺寸为4718妹妹/1838妹妹/1535妹妹,轴距则到达了2810妹妹 ,靠近中型轿车的程度 。

此外全新威马E.5还将推出全平易近定制规划,随上市同步开启,让用户打造以及定制本身的车辆 ,提供超百种定制色采 ,还提供3000元礼包让用户个性定制。

此外全新威马E.5还将推出全平易近定制规划,随上市同步开启,让用户打造以及定制本身的车辆 ,提供超百种定制色采,还提供3000元礼包让用户个性定制。

内饰设计其实不凸起,但配置一应俱全 ,搭载双12.3英寸年夜屏,配备Living Mate智能座舱体系,撑持语音操作 ,1.91㎡的全景天幕 。安全辅助驾驶方面威马E.5搭载L2级Living Pilot 3.5 Base智能辅助驾驶体系,带有ACC自顺应巡航、AEB主动紧迫制动 、FCW前方碰撞预警体系。

威马E.5接纳三元锂电池,搭载永磁同步机电 ,最年夜功率120kW,最年夜扭矩240N·m,续航可达505km(NEDC工况) ,电池由30%补能至80%需39分钟 ,0-100km/h加快时间8.9秒。

乐鱼app官网-乐鱼app正式版下载

【读音】:

4yuè 15rì ,wēi mǎ E.5zhèng shì shàng shì ,xīn chē gòng tuī chū liǎng kuǎn chē xíng ,shòu jià 18.01-19.01wàn yuán bú děng 。wēi mǎ hái xuān bù le zhēn duì yú zhè kuǎn chē xíng de “gòu chē sì zhòng lǐ ”。

duì yú yú wēi mǎ E.5gè rén zuì rèn shí yīng gāi shì tā de wǎng yuē chē shēn fèn ,ér zhè cì shàng shì de chē xíng wéi miàn xiàng sī jiā yòng hù zhuān wéi chū háng shì chǎng tuī chū de bǎn běn yǐ jīng yú qù nián 9yuè shàng shì 。wēi mǎ E.5zǒng tǐ shè jì zǒu jiǎn yuē qì shì pài tóu ,xiá zhǎng zhōng wǎng dài yǒu kě fā guāng LOGO。

dā zǎi le 18yīng cùn 5fú shuāng sè lún gū ,chē shēn zhǎng kuān gāo chǐ cùn wéi 4718mèi mèi /1838mèi mèi /1535mèi mèi ,zhóu jù zé dào dá le 2810mèi mèi ,kào jìn zhōng xíng jiào chē de chéng dù 。

cǐ wài quán xīn wēi mǎ E.5hái jiāng tuī chū quán píng yì jìn dìng zhì guī huá ,suí shàng shì tóng bù kāi qǐ ,ràng yòng hù dǎ zào yǐ jí dìng zhì běn shēn de chē liàng ,tí gòng chāo bǎi zhǒng dìng zhì sè cǎi ,hái tí gòng 3000yuán lǐ bāo ràng yòng hù gè xìng dìng zhì 。

cǐ wài quán xīn wēi mǎ E.5hái jiāng tuī chū quán píng yì jìn dìng zhì guī huá ,suí shàng shì tóng bù kāi qǐ ,ràng yòng hù dǎ zào yǐ jí dìng zhì běn shēn de chē liàng ,tí gòng chāo bǎi zhǒng dìng zhì sè cǎi ,hái tí gòng 3000yuán lǐ bāo ràng yòng hù gè xìng dìng zhì 。

nèi shì shè jì qí shí bú tū qǐ ,dàn pèi zhì yī yīng jù quán ,dā zǎi shuāng 12.3yīng cùn nián yè píng ,pèi bèi Living Matezhì néng zuò cāng tǐ xì ,chēng chí yǔ yīn cāo zuò ,1.91㎡de quán jǐng tiān mù 。ān quán fǔ zhù jià shǐ fāng miàn wēi mǎ E.5dā zǎi L2jí Living Pilot 3.5 Basezhì néng fǔ zhù jià shǐ tǐ xì ,dài yǒu ACCzì shùn yīng xún háng 、AEBzhǔ dòng jǐn pò zhì dòng 、FCWqián fāng pèng zhuàng yù jǐng tǐ xì 。

wēi mǎ E.5jiē nà sān yuán lǐ diàn chí ,dā zǎi yǒng cí tóng bù jī diàn ,zuì nián yè gōng lǜ 120kW,zuì nián yè niǔ jǔ 240N·m,xù háng kě dá 505km(NEDCgōng kuàng ),diàn chí yóu 30%bǔ néng zhì 80%xū 39fèn zhōng ,0-100km/hjiā kuài shí jiān 8.9miǎo 。

发表评论